Kommunikativ stjärna som vill vara med och utveckla framtidens hållbara idéer

Tillsatt! Ekologiska Ungdomsstiftelsen söker nu en ny sekreterare som vill vara med och leta fram nästa generation av innovativa talanger, för ett grönt och uthålligt samhälle! Tjänsten är timarvoderad och passar mycket bra att kombinera med annan sysselsättning, till exempel universitetsstudier. Arbetet sker på distans, med undantag för det årliga styrelsemötet, vilket sker i Stockholm. Rekrytering sker löpande, med deadline 28:e februari. Hela annonsen hittar du här!

Varmt välkommen med din ansökan!

Hög tid att ansöka om 2016 års stipendium!

Sitter du inne med en projektidé som du vill förverkliga? Nu dammsuger vi Sverige på unga förändringsagenter med gröna idéer för ett hållbart samhälle. Skicka in din stipendieansökan du också för chansen att erhålla 15 000 kr!

Din ansökan eller nominering ska innehålla 1) en beskrivning av projektet, 2) vad stipendiet kommer att användas till samt 3) en tidsplan. Din ansökan skickas in som en pdf om max två sidor (och helst utan bilagor, men med undantag för eventuell bild/skiss). Ange tydligt din ålder, din mailadress och ditt telefonnummer. Du får också gärna berätta hur du fick kännedom om stipendiet! Deadline för ansökan är 28:e februari 2016. 

Skicka din ansökan till: ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com

Frågor besvaras av Linda Norrman via ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com.

Grattis Green Canteen till 2015 års stipendium!

Vi har glädjen att få presentera Catharina Arehög och Elin Pramlid och deras projekt Green Canteen som 2015 års stipendiater!

Styrelsens motivering
Green Canteen uppvisar en stark miljönytta, där stipendiet möjliggör en positiv insats för många människors vardag och dessutom ger stipendiet möjligheten att testa nya idéer inom ekologiskt byggande – kunskap som är värdefull för framtiden! Elin och Catharina redovisar god genomförbarhet av projektet, med en stor dos av nytänkande och problemlösning och styrelsen är stolta över att utse dem till 2015 års stipendiater! Elin och Catharina får mottaga en stipendiesumma om 15 000 kr.

Green Canteen är ett projekt inom Arkitekter utan gränser i SOS-barnbyn på Zanzibar. Elin och Catharina kommer att arbeta med att bygga om den befintliga matsalen, vilken har läckande kokosnötspalmbladstak och en osäker konstruktion endast inrymmer 50 av 1000 elever. Den nya designen omfattar fem byggnader om totalt 750 m2 med en ny matsal, hemkunskapskök, aula, gethus och toalettbyggnad. Konceptet innebär ett självförsörjande system med regnvatteninsamling, avfallsåtervinning, solenergi, biogas, odling, djurhållning uppbyggt med byggmaterial genomsyrade av ekologisk, social och ekonomiskt hållbarhet. Projekteringen är i full gång med beräknad byggstart i Tanzania år 2016. Genom projektet kommer Elin och Catharina att få praktisera de teoretiska kunskaper de förvärvat på KTH.

Om utmärkelsen säger Elin och Catharina såhär ”Årets EkoUng är otroligt hedrande och påvisar att vi har det rätta tänket för ett hållbart byggande. Det är viktigt att uppmuntra unga förmågor för att våga satsa på nya idéer och kämpa för en bättre framtidsmiljö. Stipendiet kommer till stor användning i vårt civilingenjörsexamensarbete för att senare bygga själva matsalen på plats.”

Stipendiater 2015

Stort grattis och varmt lycka till säger styrelsen Per Garthon, Yvonne Ruwaida, Åsa Domeij, Helena Leander, Ulf Holm, Lena Lindström och Linda Norrman

 

Eko//Ungs jubileumssfrift 1994 – 2014!

I vår jubileumsskrift kan du läsa om alla tidigare stipendiater mellan 1994 och 2014 plus ta del av ett par djupare personporträtt. Ordförande Per Garthon delar dessutom med sig av lite tankar från tiden med Eko//Ung. Trevlig läsning!

Skärmklipp 2015-02-11 16.27.20

 

 

Ny sekreterare för Eko//Ung!

Susanne Åkesson har i flera år varit en av Eko//Ungs viktigaste kuggar och den som hållit i trådarna kring allt som har med stipendiet att göra. Med nya spännande uppdrag som politiskt sakkunnig lämnar hon nu över stafettpinnen till Linda Norrman, stipendiat 2012 och invald styrelseledamot sedan februari 2013. Det Susanne själv kommer att minnas från tiden som sekreterare för Eko//Ung är alla fantastiska projekt som har ansökt om EKU:s stöd och dessutom hur roligt det var att få samla alla beviljade projekt i Eko//Ungs jubileumsskrift 2014!

EKULinda läser idag sista terminen på Environmental Communication and Management vid SLU i Uppsala och är dessutom engagerad i Sustainergies där hon projektleder deras mentorskapsprogram Hållbart Mentorskap och är invald i styrelsen.

Grattis We Kare till årets EKU-stipendium!

rebeccanna-2Styrelsen har beslutat att tilldela 2014 års EKU-stipendium till Rebecca Rehn och Anna Wennberg för deras projekt We Kare - Sustainable Thailand. We Kare utbildar barn och unga i Thailand och Sverige för en hållbar utveckling.

 

 

Styrelsen motiverar sitt beslut med att vattenrening och elektricitet är grunden för hälsa och välbefinnande. We Kare har en nyskapande idé och satsar personligt engagemang i projektet samt har förankring i både Sverige och Thailand.

Tack för alla ansökningar!

free natural wallpapersEkologiska ungdomsstiftelsen är en stiftelse som varje år delar ut stipendium till en ung person som gjort något bra för miljön. Stipendiet är på 15 000 kronor.

Just nu processas årets ansökningar. Stipendiaten kommer att meddelas i början av april.

 

År 2014 är 20-årsjubileum för EKU-stipendiet! Det kommer att uppmärksammans med en jubileumsbok som blir färdig lagom till utdelningen i maj.

Läs mer om hur du söker