Efter tjugofem är med tjugo gröna ungdomsstipendiater: Dags för nya tag med sikte på en grön framtid!

Ekologiska Ungdomsstiftelsen har delat ut sitt allra sista stipendium. Läs ordförande Per Gahrton ord om stiftelsens historia och vad den har bidragit till. Stort tack till alla som varit en del av stiftelsens resa. Nu tackar vi för oss!

På min 50-årsdag 1993 bad jag om bidrag till en grön ungdomsstiftelse istället för presenter. Senare sköt jag årligen till pengar inom ramen för Miljöpartiets krav på att folkvalda med höga löner och/eller överdrivna reseersättning/traktamenten och liknande, borde avsätta medel till ”gröna ändamål”. Också andra gröna EU-parlamentariker, framförallt Ulf Holm, bidrog. På grundval av dessa resurser startade vi Ekologiska Ungdomsstiftelsen, som under tjugofem år kunnat ge bidrag till ett tjugotal fantasirika och gröntänkande ungdomar för konkreta gröna projekt. Styrelsen har bestått av personer med stor grön kunskap och erfarenhet: jag själv som ordförande, Åsa Domeij, Ulf Holm, Helena Leander, Lena Lindström (ekonomiansvarig) och Yvonne Ruwaida.

Räntor och utdelningar på vårt begränsade kapital är alldeles för låga för att fonden ska kunna hållas igång på avkastningar. I allt väsentligt är det kapitalet vi har varit tvungna att knapra på varje år för att kunna dela ut stipendiet (som under senare år uppgått till 15 000, vilket är ganska blygsamt men ändå tillräckligt för att årligen locka flera dussin ansökningar).

Nu måste vi tyvärr kostatera att våra resurser är uttömda. Dessutom har jag fyllt 77 år. Därför har vi, med blandade känslor, beslutat att avveckla Ekologiska Ungdomsstiftelsen och hoppas att andra tar över i nya former. Att det behövs stimulans för utveckling av nya former för grön omställning är uppenbart.

Det mest upplyftande med Ekologiska Ungdomsstiftelsen har varit att ta del av dessa mängder av ungdomliga uppslag till konkreta åtgärder för att möjliggöra en ekologisk och uthållig livsstil. Vi har belönat allt från användning av plastskräp för tillverkning av kläder, författande av miljöbok för barn, framtagning av miljövänliga kläder riktade till HBTQ-personer och en mobilapplikation för att underlätta samåkning till organisation av ett möbelbibliotek för utlåning istället för inköp av möbler.

Det som särskilt slagit mig är att det finns så många handfasta och konkreta idéer bland så många ungdomar. I en tid då grönt tänkande, i viss utsträckning, blivit det allmänna och normala (även om mycket är ytliga och påklistrade former av s k greenwash), har det blivit hög tid att övergå från teori till praktik. Det är detta Ekologiska Ungdomsstiftelsen bidragit till. Jag är verkligen stolt över att genom Ekologiska Ungdomsstiftelsen ha kunnat kanalisera en del av yrkesopolitikens ”överskott” till något som är nyttigt för mänsklighetens framtid.

Per Gahrton