Bidra till 2020-års stipendieutdelning!

EKO//UNG har sedan 1994 stöttat unga innovativa hållbarhetsinitiativ 

Vi vill inte att 25e året blir det sista… 

Stöd stiftelsen att samla in pengar till 2020-års stipendium! 

Swish: 073-541 07 63

Plusgiro: 920 95 37-1 

Alla bidrag mottages tacksamt av styrelsen bestående av
Per Gahrton, Helena Leander, Ulf Holm, Lena Lindström, Yvonne Ruwaida och Åsa Domeij