Grattis Jonatan Persson och Helios Innovations – 2019 års stipendiat!

Vi har glädjen att få presentera Jonatan Persson och hans projekt Helios Innovations som 2019 års stipendiat!

Styrelsens motivering:
En stor utmaning för mänskligheten är att klara försörjningen av sötvatten. Bristen på vatten tilltar dessutom som en följd av den pågående klimatkrisen. Stipendiaten har tagit sig an problemet med avsaltning på ett innovativt sätt genom att använda sig av spillvärme från industrin för att avsalta havsvatten som sedan kan användas i industrins processer. På så sätt minskar industrins förbrukning av vatten och möjligheterna att få dricksvattnet att räcka till ökar. Jonatan Perssons ungdom, 18 år, gör prestationen än mer imponerande. Han har inte nöjt sig med att stanna på den teoretiska och principiella nivån utan också konstruerat en prototyp. Förhoppningsvis kommer nästa steg för Jonatan – att bygga en pilotanläggning – bli framgångsrik.

jonatan-perssonJonatan har utvecklat en ny avsaltningsmetod som använder restvärme från industrier för att rena havsvatten. Industrier förbrukar ca 60% av allt vatten i Sverige så om de kan bli mer självförsörjande skulle vattnet räcka till oss människor. Eftersom tekniken använder sig av restvärme som energikälla blir strömförbrukningen väldigt låg och det blir ca 30 gånger billigare att rena havsvatten än att köpa in kommunalt kranvatten.

 
”Jag är otroligt glad över att få mota det här fina stipendiet, miljöfrågan har alltid varit mig varm om hjärtat så det gör det hela ännu roligare. Jag leder nu ett projekt att bygga upp en fullskalig pilotanläggning i Halmstad som skall kunna rena vatten motsvarande 250 människors konsumtion. Detta stipendiet kommer att användas för att delfinansiera slutetappen av bygget som räknas vara klart till sommaren.”

- Jonatan Persson, 2019 års stipendiat

Stort grattis önskar styrelsen, Per Garthon, Yvonne Ruwaida, Åsa Domeij, Helena Leander, Ulf Holm och Lena Lindström.