Grattis Robin, 2018 års stipendiat!

Den Ekologiska Ungdomsstiftelsen har utsett Robin Al-Salehi till årets stipendiat för sitt projekt Resurseffektiva Städer! Stort grattis!

Styrelsens motivering
Ett projekt med en stor dos av socialt entreprenörskap och innovativt tänkande som möjliggör att outnyttjade ytor används bättre, antingen permanent eller temporärt. Stipendiaten är driven och har både ett socialt och miljömässigt tänkande i sitt projekt Hållbara städer som belyser vikten av resursanvändning och resurseffektivitet för en mer hållbar stad.

bild-robinProjektet resurseffektiva städer handlar om att ta fram en plattform där aktörer i våra städer kan börja frigöra det vi kallar för Tids och Ytvakanser. Tidsvakanser alltså de tider som byggnader och lokaler inte används av en hyresgäst och som skulle kunna nyttjas av andra tex föreningar, samt ytvakanser, alltså de ytor så som tak, väggar, grönytor och hårdgjorda ytor som kan förädlas på något sätt. Tex med solpaneler eller växtväggar.

”Tycker att det är helt fantastiskt att dessa stiftelser och initiativ finns som ger folk en möjlighet att ta sina idéer och projekt till nästa nivå. Det behövs inte mycket för att få någon att vilja satsa ännu mer och ta riskerna som krävs! Pengarna kommer användas till att ta fram ett skal av denna plattform som ska kunna visa hur det viktigaste är tänkt och förhoppningsvis kunna utföra enklare uppgifter där matchning av ”frigörare” och ”nyttjare/förädlare” kan mötas. Digitalisering kostar skjortan men att få hjälp med visualiseringen kan verkligen ta en till nästa nivå och hitta investeringar från exempelvis Vinnova. Så tack så himla mycket!” - Robin Al-Salehi, stipendiat 2018.

Stort grattis önskar styrelsen, Per Garthon, Yvonne Ruwaida, Åsa Domeij, Helena Leander, Ulf Holm och Lena Lindström.