EKO//UNG byter utseende!

Den Ekologiska Ungdomsstiftelsen byter utseende och bakom den nya profilen står Jessica Pettersson från NTI Gymnasiet i Falun. Läs en mini-intervju här nedan!

Hur känns det att ha designat den Ekologiska Ungdomsstiftelsen nya logga?
Det känns jätteroligt att ha bidragit med mitt arbete till en viktig sak. Det har varit roligt att jobba med ett skolarbete som kommer att användas på riktigt. Det har varit en jätterolig uppgift särskilt som det har bidragit till en så viktig sak som miljöfrågor.

Hur tänkte du kring designen?
Det skulle vara en enkel form som skulle vara lätt att stilisera och förenkla men ändå kännas igen och förknippas med miljön. Därför valde jag att illustrera bladet eftersom de har en fin form som alla känner igen. Den gröna färger valde jag för att den kändes självklar i detta sammanhang. Typsnittet skulle vara enkelt och lättläst. ”Slashtecknen” kan förknippas med modern teknologi och internet och därmed ger de loggan ett mera ungdomligt uttryck. 

Vilken är din väg till hållbar utveckling?
Jag kanske borde bli mer medveten om hur man ska leva för att bidra till en hållbar utveckling så som att handla ekologiskt och närodlat men eftersom jag studerar och har en begränsad ekonomi för tillfället blir det svårt och jag väljer oftast det billigaste alternativet. Jag äter inte kött vilket är bra eftersom köttindustrin är en av de största miljöbovarna i vårt samhälle.

Stort tack till Jessica och NTI Gymnasiet för stiftelsens nya fina utseende!

eko-ung-brevhuvud