2016 års stipendium går till Framtidens hållbara gård!

Stort grattis till Adam Arnesson och hans projekt ”Framtidens hållbara gård” som har blivit utsedd till årets stipendiat av Ekologiska Ungdomsstiftelsen!

Styrelsens motivering
Framtidens hållbara gård visar på en mycket tydlig och genomarbetad vision av att inleda en hållbarhetsomställning av Jannelunds gård. Målet är att utgöra ett gott exempel och inspirera andra lantbrukare att bli planetskötare samt visa att svenskt lantbruk kan visa vägen till en hållbar livsmedelsförsörjning. Styrelsen uppmuntrar stipendiaten att utveckla sin ambassadörsroll för ekologisk livsmedelsproduktion genom stipendiet.

Foto: Bianca Brandon-Cox

Foto: Bianca Brandon-Cox

Den hållbara gården är samlingsnamnet för den resa som har inletts på Jannelunds Gård, i ett projekt som sammanför forskning och flera marknadsaktörer inom livsmedelsproduktion. Målet är att statuera ett gott exempel, att visa att det går, och att det är lönsamt att inleda en hållbarhetsomställning. Att inspirera övriga lantbrukssverige till att våga bli planetskötare. Under projektets första år går det redan att se stora positiva effekter vad gäller klimatpåverkan och antal människor som gården kan försörja med mat. Odling av flera proteingrödor för humankonsumtion har inletts och gården analyseras just nu utifrån ramverket Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems (SAFA), som utvecklats av Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Elin Röös, Sveriges Lantbruksuniversitet, står för forskningskompetensen inom projektet.

”Jag är mycket tacksam att ta emot stipendiet från Ekologiska Ungdomsstiftelsen. Det finns många unga och ekologiska hållbarhetsentreprenörer i landet, som alla är enormt passionerade för det de gör. Många är värda att uppmärksammas. Att rädda världen är en tuff uppgift, men det är min primära drivkraft. Jag vill göra världen till en bättre plats genom allt jag gör på gården, och jag vill att det ska kunna inspirera fler till att bli planetskötare. Att göra världen mer hållbar är vår tids största utmaning. Det ska också vara kul att rädda världen, och som alla vet blir det mycket roligare att göra saker tillsammans. Stipendiet tar jag som ett tecken på att jag är på rätt spår – nu fortsätter vi med planetskötandet tillsammans!” – Adam Arnesson, stipendiat 2016.

Stort grattis önskar styrelsen, Per Garthon, Yvonne Ruwaida, Åsa Domeij, Helena Leander, Ulf Holm och Lena Lindström.