Hög tid att ansöka om 2016 års stipendium!

Sitter du inne med en projektidé som du vill förverkliga? Nu dammsuger vi Sverige på unga förändringsagenter med gröna idéer för ett hållbart samhälle. Skicka in din stipendieansökan du också för chansen att erhålla 15 000 kr!

Din ansökan eller nominering ska innehålla 1) en beskrivning av projektet, 2) vad stipendiet kommer att användas till samt 3) en tidsplan. Din ansökan skickas in som en pdf om max två sidor (och helst utan bilagor, men med undantag för eventuell bild/skiss). Ange tydligt din ålder, din mailadress och ditt telefonnummer. Du får också gärna berätta hur du fick kännedom om stipendiet! Deadline för ansökan är 28:e februari 2016. 

Skicka din ansökan till: ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com

Frågor besvaras av Linda Norrman via ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com.