Grattis Green Canteen till 2015 års stipendium!

Vi har glädjen att få presentera Catharina Arehög och Elin Pramlid och deras projekt Green Canteen som 2015 års stipendiater!

Styrelsens motivering
Green Canteen uppvisar en stark miljönytta, där stipendiet möjliggör en positiv insats för många människors vardag och dessutom ger stipendiet möjligheten att testa nya idéer inom ekologiskt byggande – kunskap som är värdefull för framtiden! Elin och Catharina redovisar god genomförbarhet av projektet, med en stor dos av nytänkande och problemlösning och styrelsen är stolta över att utse dem till 2015 års stipendiater! Elin och Catharina får mottaga en stipendiesumma om 15 000 kr.

Green Canteen är ett projekt inom Arkitekter utan gränser i SOS-barnbyn på Zanzibar. Elin och Catharina kommer att arbeta med att bygga om den befintliga matsalen, vilken har läckande kokosnötspalmbladstak och en osäker konstruktion endast inrymmer 50 av 1000 elever. Den nya designen omfattar fem byggnader om totalt 750 m2 med en ny matsal, hemkunskapskök, aula, gethus och toalettbyggnad. Konceptet innebär ett självförsörjande system med regnvatteninsamling, avfallsåtervinning, solenergi, biogas, odling, djurhållning uppbyggt med byggmaterial genomsyrade av ekologisk, social och ekonomiskt hållbarhet. Projekteringen är i full gång med beräknad byggstart i Tanzania år 2016. Genom projektet kommer Elin och Catharina att få praktisera de teoretiska kunskaper de förvärvat på KTH.

Om utmärkelsen säger Elin och Catharina såhär ”Årets EkoUng är otroligt hedrande och påvisar att vi har det rätta tänket för ett hållbart byggande. Det är viktigt att uppmuntra unga förmågor för att våga satsa på nya idéer och kämpa för en bättre framtidsmiljö. Stipendiet kommer till stor användning i vårt civilingenjörsexamensarbete för att senare bygga själva matsalen på plats.”

Stipendiater 2015

Stort grattis och varmt lycka till säger styrelsen Per Garthon, Yvonne Ruwaida, Åsa Domeij, Helena Leander, Ulf Holm, Lena Lindström och Linda Norrman