Eko//Ungs jubileumssfrift 1994 – 2014!

I vår jubileumsskrift kan du läsa om alla tidigare stipendiater mellan 1994 och 2014 plus ta del av ett par djupare personporträtt. Ordförande Per Garthon delar dessutom med sig av lite tankar från tiden med Eko//Ung. Trevlig läsning!

Skärmklipp 2015-02-11 16.27.20