Grattis Jenny Eckerud och Nature Hommage – 2020 års stipendiat!

Vi har glädjen att få presentera Jenny Eckerud och hennes projekt Nature Hommage som 2020 års stipendiat!

Styrelsens motivering:
Ekologiska Ungdomsstiftelsen tilldelar 2020 års stipendium till Jenny Eckerud som belönas för sitt företag Nature Hommage, som tillverkar träningskläder av återvunnen plast från exempelvis fisknät och annat plastskräp. Detta är ett utmärkt initiativ som på samma gång bidrar till att minska miljöpåverkan från textilproduktionen samtidigt som det minskar nedskräpningen av våra hav och stränder.

img_1533
Nature Hommage är ett nytt kvinnligt varumärke som tillverkar träningskläder av återvunnet material. Genom att använda återvunnet tyg tar vi tillvara på skräp som kastats i naturen och skapar något användbart av det, samtidigt som processen ger initiativ till att rena miljön. Skräpet utgör en stor fara för vårt ekosystem och varje år omkommer omkring 1 miljon marina djur och fåglar till följd av det. Vi samarbetar även med organisationer för att hjälpa till att ge jobb för lokala samhällen och för att hjälpa till att rensa haven från plast.

 

”Det känns underbart att få stiftelsens stöd och ett kvitto på att vi gör något bra! Jag är enormt tacksam och glad att hållbarhet lyfts upp och uppmärksammas av Ekologiska Ungdomsstiftelsen. Stipendiet kommer att finansiera delar av produktionen, vidareutveckling av vår nya hemsida och marknadsföringskostnader för sommaren. Stort tack!”

- Jenny Eckerud, 2020 års stipendiat.

Stort grattis önskar styrelsen, Per Garthon, Yvonne Ruwaida, Åsa Domeij, Helena Leander, Ulf Holm och Lena Lindström.

Sök stipendium för ett grönt projekt!

Har du eller någon du känner en idé på ett grönt projekt? Driver du kanske redan ett projekt för ett hållbart samhälle? Skicka då in en stipendieansökan till oss för chansen att erhålla mellan 10.000 – 15.000 kr som stöd till ditt projekt – ansökan är nu öppen för att hitta 2020 års unga stipendiat! 

Din ansökan eller nominering ska innehålla 1) en beskrivning av projektet, 2) vad stipendiet kommer att användas till samt 3) en tidsplan. Din ansökan skickas in som en pdf om max två sidor (och helst utan bilagor, men med undantag för eventuell bild/skiss). Ange tydligt din ålder, din mailadress och ditt telefonnummer. Du får också gärna berätta hur du fick kännedom om stipendiet!

Deadline för ansökan är 29:e februari 2020. 

Skicka din ansökan till: ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com

Frågor besvaras av Marcia Munoz via ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com.

Välkommen med din ansökan!

Bidra till 2020-års stipendieutdelning!

EKO//UNG har sedan 1994 stöttat unga innovativa hållbarhetsinitiativ 

Vi vill inte att 25e året blir det sista… 

Stöd stiftelsen att samla in pengar till 2020-års stipendium! 

Swish: 073-541 07 63

Plusgiro: 920 95 37-1 

Alla bidrag mottages tacksamt av styrelsen bestående av
Per Gahrton, Helena Leander, Ulf Holm, Lena Lindström, Yvonne Ruwaida och Åsa Domeij

Grattis Jonatan Persson och Helios Innovations – 2019 års stipendiat!

Vi har glädjen att få presentera Jonatan Persson och hans projekt Helios Innovations som 2019 års stipendiat!

Styrelsens motivering:
En stor utmaning för mänskligheten är att klara försörjningen av sötvatten. Bristen på vatten tilltar dessutom som en följd av den pågående klimatkrisen. Stipendiaten har tagit sig an problemet med avsaltning på ett innovativt sätt genom att använda sig av spillvärme från industrin för att avsalta havsvatten som sedan kan användas i industrins processer. På så sätt minskar industrins förbrukning av vatten och möjligheterna att få dricksvattnet att räcka till ökar. Jonatan Perssons ungdom, 18 år, gör prestationen än mer imponerande. Han har inte nöjt sig med att stanna på den teoretiska och principiella nivån utan också konstruerat en prototyp. Förhoppningsvis kommer nästa steg för Jonatan – att bygga en pilotanläggning – bli framgångsrik.

jonatan-perssonJonatan har utvecklat en ny avsaltningsmetod som använder restvärme från industrier för att rena havsvatten. Industrier förbrukar ca 60% av allt vatten i Sverige så om de kan bli mer självförsörjande skulle vattnet räcka till oss människor. Eftersom tekniken använder sig av restvärme som energikälla blir strömförbrukningen väldigt låg och det blir ca 30 gånger billigare att rena havsvatten än att köpa in kommunalt kranvatten.

 
”Jag är otroligt glad över att få mota det här fina stipendiet, miljöfrågan har alltid varit mig varm om hjärtat så det gör det hela ännu roligare. Jag leder nu ett projekt att bygga upp en fullskalig pilotanläggning i Halmstad som skall kunna rena vatten motsvarande 250 människors konsumtion. Detta stipendiet kommer att användas för att delfinansiera slutetappen av bygget som räknas vara klart till sommaren.”

- Jonatan Persson, 2019 års stipendiat

Stort grattis önskar styrelsen, Per Garthon, Yvonne Ruwaida, Åsa Domeij, Helena Leander, Ulf Holm och Lena Lindström.

Ansökan öppen till 2019 års stipendium!

Har du eller någon du känner en idé på ett grönt projekt? Driver du kanske redan ett projekt för ett hållbart samhälle? Skicka då in en stipendieansökan till oss för chansen att erhålla 15.000 kr som stöd till ditt projekt – ansökan är nu öppen för att hitta 2019 års unga stipendiat! 

Din ansökan eller nominering ska innehålla 1) en beskrivning av projektet, 2) vad stipendiet kommer att användas till samt 3) en tidsplan. Din ansökan skickas in som en pdf om max två sidor (och helst utan bilagor, men med undantag för eventuell bild/skiss). Ange tydligt din ålder, din mailadress och ditt telefonnummer. Du får också gärna berätta hur du fick kännedom om stipendiet!

Deadline för ansökan är 28:e februari 2019. 

Skicka din ansökan till: ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com

Frågor besvaras av Marcia Munoz via ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com.

Välkommen med din ansökan!

Grattis Robin, 2018 års stipendiat!

Den Ekologiska Ungdomsstiftelsen har utsett Robin Al-Salehi till årets stipendiat för sitt projekt Resurseffektiva Städer! Stort grattis!

Styrelsens motivering
Ett projekt med en stor dos av socialt entreprenörskap och innovativt tänkande som möjliggör att outnyttjade ytor används bättre, antingen permanent eller temporärt. Stipendiaten är driven och har både ett socialt och miljömässigt tänkande i sitt projekt Hållbara städer som belyser vikten av resursanvändning och resurseffektivitet för en mer hållbar stad.

bild-robinProjektet resurseffektiva städer handlar om att ta fram en plattform där aktörer i våra städer kan börja frigöra det vi kallar för Tids och Ytvakanser. Tidsvakanser alltså de tider som byggnader och lokaler inte används av en hyresgäst och som skulle kunna nyttjas av andra tex föreningar, samt ytvakanser, alltså de ytor så som tak, väggar, grönytor och hårdgjorda ytor som kan förädlas på något sätt. Tex med solpaneler eller växtväggar.

”Tycker att det är helt fantastiskt att dessa stiftelser och initiativ finns som ger folk en möjlighet att ta sina idéer och projekt till nästa nivå. Det behövs inte mycket för att få någon att vilja satsa ännu mer och ta riskerna som krävs! Pengarna kommer användas till att ta fram ett skal av denna plattform som ska kunna visa hur det viktigaste är tänkt och förhoppningsvis kunna utföra enklare uppgifter där matchning av ”frigörare” och ”nyttjare/förädlare” kan mötas. Digitalisering kostar skjortan men att få hjälp med visualiseringen kan verkligen ta en till nästa nivå och hitta investeringar från exempelvis Vinnova. Så tack så himla mycket!” - Robin Al-Salehi, stipendiat 2018.

Stort grattis önskar styrelsen, Per Garthon, Yvonne Ruwaida, Åsa Domeij, Helena Leander, Ulf Holm och Lena Lindström.

Dags att ansöka om 2018 års stipendium!

Har du eller någon du känner en idé på ett grönt projekt? Driver du kanske redan ett projekt för ett hållbart samhälle? Skicka då in en stipendieansökan till oss för chansen att erhålla 15.000 kr som stöd till ditt projekt – ansökan är nu öppen för att hitta 2018 års unga stipendiat! 

Din ansökan eller nominering ska innehålla 1) en beskrivning av projektet, 2) vad stipendiet kommer att användas till samt 3) en tidsplan. Din ansökan skickas in som en pdf om max två sidor (och helst utan bilagor, men med undantag för eventuell bild/skiss). Ange tydligt din ålder, din mailadress och ditt telefonnummer. Du får också gärna berätta hur du fick kännedom om stipendiet!

Deadline för ansökan är 28:e februari 2018. 

Skicka din ansökan till: ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com

Frågor besvaras av Marcia Munoz via ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com.

Välkommen med din ansökan!

Stipendieutdelning 2017

Årets stipendium tilldelades Ebba Klara Eriksson en varm sommarkväll i Linköping på inte mindre än Miljöpartiets kongress. ”Jag känner mig så hedrad!” kommenterar Ebba.

På plats befann sig bland andra den Ekologiska Ungdomsstiftelsens ordförande Per Gahrton samt styrelseledamot Yvonne Ruwaida som även var den som delade ut stipendiet och gratulerade Ebba på scen som representant för hela styrelsen.

Det känns fantastiskt att få det här stödet så att jag kan fortsätta med mitt projekt, det betyder så mycket. Jag hoppas kunna kvalitetssäkra och effektivisera produktionen och inspirera andra till klimatsmarthet och minskad plastkonsumtion” säger Ebba efter stipendieutdelningen.

Klicka här för att komma till Ebbas projekt Mårda.

Stort grattis önskar styrelsen ännu en gång!

18745406_10213191031598454_2135195790_o

 

Grattis Mårda till 2017 års stipendium!

Vi har glädjen att få presentera Ebba Klara Eriksson och hennes projekt Mårda som 2017 års stipendiat!

Styrelsens motivering:
En mycket tydlig och genomarbetad ansökan på ett innovativt och aktuellt projekt. Genom hållbarhetsprojektet Mårda är kandidatens mål att skapa medvetenhet kring plastanvändning i vardagen och lyfta vikten av miljövänliga alternativ. Styrelsen uppmuntrar projektets stora möjligheter att väcka frågor kring lokalproducerade produkter, reparation och återbruk. Projektet visar på att ett mycket målmedvetet och ambitiöst arbete ligger bakom denna produkt.

img_6937-1Ebbas vision och målsättning är att, genom projektet Mårda, skapa medvetenhet om hur mycket plast vi förbrukar idag och vad vi kan göra för att gå mot en ljusare framtid. Genom hennes nystartade företag Mårda har hon skapat en hållbar lösning för livsmedelsförvaring i syfte att minska plastanvändningen i vardagen. Produkterna är gjorda av återanvända bomullstextilier och bivax. Av textilierna sys formanpassade förvaringskärl som sedan impregneras med bivax. Resultatet blir böjbara kärl, utmärkta att förvara livsmedel i. Produkterna kan användas till förvaring av grönsaker, bröd, ost, middagsrester, jäsande degar, etc. både i och utanför kylskåpet.

”Mitt projekt, Mårda, har vuxit fram ur en familjetradition av kärlek till det råa materialet och ur viljan att återbruka allt det vackra som finns runt om oss. Jag syr påsar av återbrukade textiler som jag sedan impregnerar med bivax. Syftet är att skapa hållbara alternativ för livsmedelsförvaring och därmed minska användningen av plastpåsar och plastfolie i vardagen. Jag är så otroligt glad och stolt över att tilldelas Ekologiska ungdomsstiftelsens stipendium. Det känns helt fantastiskt att få detta stöd i mitt arbete med att vidareutveckla Mårda. Jag kommer att använda stipendiet till att fortsätta att sprida visionen om klimatsmarthet samt till att utveckla Mårdas produktionsmöjligheter.” – Ebba Klara Eriksson, stipendiat 2017

Stort grattis önskar styrelsen, Per Garthon, Yvonne Ruwaida, Åsa Domeij, Helena Leander, Ulf Holm och Lena Lindström.

Ansökan öppen till 2017 års stipendium!

Har du eller någon du känner en idé på ett grönt projekt? Driver du kanske redan ett projekt för ett hållbart samhälle? Skicka då in en stipendieansökan till oss för chansen att erhålla 15.000 kr som stöd till ditt projekt – ansökan är nu öppen för att hitta 2017 års unga stipendiat! 

Din ansökan eller nominering ska innehålla 1) en beskrivning av projektet, 2) vad stipendiet kommer att användas till samt 3) en tidsplan. Din ansökan skickas in som en pdf om max två sidor (och helst utan bilagor, men med undantag för eventuell bild/skiss). Ange tydligt din ålder, din mailadress och ditt telefonnummer. Du får också gärna berätta hur du fick kännedom om stipendiet!

Deadline för ansökan är 28:e februari 2017. 

Skicka din ansökan till: ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com

Frågor besvaras av Marcia Munoz via ekologiskaungdomsstiftelsen@gmail.com.

Välkommen med din ansökan!